May 23, 2024

Многу активно лето во Македонски Брод

ПРОЕКТИ КОЈ СЕ ВО ТЕК НА РЕАЛИЗАЦИЈА:

  • Изградба на канал Лоштица за прифаќање на атмосферски води во должина од 300м
  • Изградба на водовод во туристичката населба Здуње
  • Изградба на резервоар за питка вода во викенд населба Близанско 200м3
  • Изградба на кошаркарско игралиште во ООУ “Св Климент Охридски” Македонски Брод
  • Тампонирање на критични места на локален пат П408 од Село Бенче во должина од 300м

Браво за градоначлникот Жарко Ристески и неговиот тим.


1055