June 6, 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ – нов режим на сообрајќај на „Широк сокак“

Заради отпочнување на спроведувањето на Одлуката за означување на условите и утврдување на режимот на сообраќај во централното градско подрачје (Сл.Гласник на општина Битола бр.7/99), Ве известуваме дека во периодот од 10.06.2022 година (Петок) до 10.09.2022, во терминот од 19.00 до 24.00 часот, се забранува моторниот сообраќај со поставување на физички препреки на спојот на ул. Димитар Илиевски Мурато и ул. Широк Сокак, со што се овозможува безбеден пешачки сообраќај.


1003