ИМПРЕСИУМ

Веб портал pelanet.mk е во сопственост на Здружението за интернет демократија ‘ПЕЛА ИНФО НЕТ’ од Битола.

Порталот го уредува редакциски колегиум составен од членови на Здружението во соработка со стручни лица од областите кои ги обработуваме.

email: bitolainfo@gmail.com
tel.:+389 75 812 424

Порталот pelanet.mk (основан 2014 година) и radiobt.pelanet.mk (2020) се веќе добро познати медиуми, кои со своите содржини го окупираат вниманието на читателите и слушателите. Интернет просторот е одлична можност за брзо ширење на информациите, креирање на јавно мислење, но и за водење бизнис и унапредување на економскиот развој.

Ние Ви стоиме на располагање и подготвени сме за соработка.

ЦЕНОВНИК

ПозицијаМесечно
115.000,00
212.000,00
310.000,00
48.000,00
510.000,00
67.000,00
76.000,00
86.000,00
Аудио 
Анимиран банер 
Видео