September 28, 2023

Св. Климент Охридски – подвижник на цивилизациските вредности

Да го откриваме постојано, да учиме и да му се восхитуваме, Св. Климент Охридски – нашиот подвижник на цивилизациските вредности – вели д-р Анита Ангелевска, член на МНД, одделение за лингвистика и литература


1007