March 1, 2024

Делегација од Дуги Рат во посета на Општина Новаци

Денес Општина Новаци ја посети делегацијата од збратимена општина Дуги Рат од Р. Хрватска, предводена од градоначалникот Тончи Баук, членови на Советот и општинската администрација.
Разменети се искуства околу функционирањето на локалните самоуправи во актуелните економски и политички услови, работењето на тековните проекти, меѓусебни искуства и разгледани се можностите за заедничка реализација на европски проекти.


1018