May 19, 2024

Отстранување на настанатите штети во Македонски Брод

Веќе трет ден по невремето кое направи големи штети во Македонски Брод, неуморните екипи на јавните комунални претпријатија, противпожарната единица и локалната самоуправа, во координација со градоначалникот Жарко Ристески, континуирано дејствуваат на терен за отстранување на настанатите штети.


1256