РЕЗОЛУЦИЈА 311 НА СЕНАТОТ НА САД МАКЕДОНСКИ ПРАВА И АМЕРИКАНСКИ ГАРАНЦИИ

Американските судови генерално не одбиваат да ги преразгледуваат случаите за човекови права кога станува збор за владини прекршувања врз основа на раса, етничка припадност, јазик, религија, културен и историски идентитет бидејќи постои можност да се повторат, а сепак се избегнува повторно разгледување “. FEC против Wis. Right to Life, Inc., 551 U.S. 449, 462 (2007).

За разлика од американските судови, пресудите на Судот во Стразбур против земјите на ЕУ кои ги кршат правата на македонското малцинство остануваат вечно дискутабилни; во суштина, наназад од САД.

Случаите кои влијаат на македонската раса, етничка припадност, религија, јазик, историја и културен идентитет судени во 2000-тите год. од Судот во Стразбур, остануваат „способни за повторување и…“, и се избегнува повторно разгледување. Доказите од разговорите за пристапување во ЕУ покажуваат дека нема крај на дискриминаторските лоши дела на ЕУ против македонскиот идентитет од страна на повторни престапници ЕУ земји како што се Бугарија и Грција. ЕУ ефикасно ги користи пристапните разговори за индиректно да го избрише она што ЕУ не можеше да го постигне директно во судница за Човекови права.

Овој пропуст во дизајнот на ЕУ често ги збунува американските дипломати бидејќи ЕУ се прикажува себеси како Лидер за човекови права.

Меѓутоа, после поблиска проверка, ЕУ останува хроничен прекршител на човековите права.

Европскиот суд за човекови права” „…постојано пресудува дека  нема јурисдикција да верификува, повикувајќи се на член 46 став 1, без разлика дали договорната страна ги исполнила обврските наметнати за тоа со една од пресудите на Судот.”

Ефективно, на ЕУ и недостасуваат правни органи со јурисдикција за проверка и спроведување, повикувајќи се на член 46 став 1, или на друг начин, без разлика дали државата-прекршител на ЕУ (како што се Грција или Бугарија)не се придржува до Обврските на македонското малцинство наметнати според пресудите на Стразбур.

Историјата на случаи илустрира како и зошто ЕУ постојано не им гарантира на граѓаните на Македонија од Македонско етничко потекло „што инаку е многу едноставна идеја: дека ЕУ уставно ги гарантира правата и зачувувањето на македонскиот јазик, историја и култура пред секоја држава на ЕУ“.

На предавањата во текот на пролетта 2023 година на Правниот факултет на Универзитет „Св. Климент Охридски“ -Битола (УКЛО) основан 1979 година американските адвокати Стив Глигоров  (визитинг професор) и Ден Предеску (асистент) ги  идентификуваа бројните технички неуспеси на ЕУ како движечка сила, зошто Северна Македонија веднаш ќе ги паузира дискриминаторските преговори за влез во ЕУ и наместо тоа, ќе се вклучи во брзите пристапни преговори со САД кон  приклучување во американските слободно здружени држави.

Слободата од владина дискриминација на територијата на САД е загарантирана. Почвата на ЕУ не е дизајнирана да го стори истото. Резолуцијата 311 на Сенатот на САД поврзува подобар начин за Северна Македонија да се приклучи кон американските слободно здружени држави наместо во дискриминаторските ЕУ држави.

Пишува Стив Глигоров, основоположител на Обединета Македонска дијаспора .


1251