April 25, 2024

Улицата ,,Лески” е најфрекфентната улица во населба Баби, која што ги поврзува основното училиште ,,Славејко Арсов” и клонот ,,Бамби” при детската градинка ,,Астибо”. За поголема безбедност на пешаците и учениците започнуваме со третирање на тротоарските површини со поставување на павер елементи. Активностите ги продолжуваме во секоја населба во нашиот град.


1077