Гоце Делчев – душата на македонската борба

Четврти февруари е датумот на раѓање на еден од најголемите македонски дејци, Гоце Делчев, визионер, кој пред век и половина го опиша светот како поле за културен натпревар меѓу народите.

Георги Николов Делчев е роден на 4 февруари, 1872 во Кукуш, Егејска Македонија како прво машко дете, трето по ред на бројната фамилија Делчеви, која имала вкупно девет деца. Се школувал во Солун и на воената академија во Софија. Како член на ТМОРО, беше наречен апостол на револуцијата. Како голем хуманист, учител и борец, организирајќи ја Народно ослободителната борба на македонскиот народ, тој ја обиколил цела Македонија.

Останува запаметен по своите мисли:

“Јас го разбирам светот единствено како поле за културен натпревар меѓу народите”.

“Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови, изроди, како македонскиот”.

“Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има и народ понесреќен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија”.

“Ослободувањето на Македонија се крие во внатрешното востание. Кој мисли инаку да се ослободи Македонија, тој се лаже и себеси и другите.”

Предаден е и убиен 4 мај 1903 во селото Баница. Саркофагот со посмртните останки на Го


1150