Доизградба на фекална канализација во с.Брест

Општина Македонски Брод ,започна со решавање на дводеценискиот проблем во с.Брест.
Денес Градоначалникот Ристески заедно со стручните служби изврши увид во градежните активности за доизградба на фекална канализација во с.Брест што претставуваше горлив проблем на граѓаните. Ветено – Реализирано.


1312