Игор Камбовски и Стевчо Јолакоски влегуваат во надзорниот на Стопанска банка Битола

гор Камбовски и Стевчо Јолакоски, и двајцата правници и доктори на науки, се именувани за членови на Надзорниот одбор на Стопанска банка Битола. Одлуката за нивниот избор е донесена на последната седница на акционерското Собрание.

Од Банката оваа информација ја споделија преку Македонска берза. Се наведува дека се избрани со мандат од четири години, во кој за учество и работа на седниците ќе добиваат месечен надомест од 50 илјади денари.

Одлуката ќе стапи во сила откако ќе биде добиена претходна согласност од гувернерот на Народната банка.


1012