June 2, 2023

МАКЕДОНСКА ЗАЕДНИЦА ВО АВСТРАЛИЈА – ГОДИШНА ПРИРЕДБА СО УЧЕНИЦИТЕ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

13 ноември 2022 година, Мелбурн, Викторија – Наставничкиот колегиум при Викториското училиште за јазици во Keilor Downs ja одржа годишната приредбa со учениците по Македонски јазик, од забавиште до 12. година. (VSL, end of year School concert- Macedonian F – 12 at VSl Keilor Downs.)

Учениците дадоа се’ од себе и го отсликаа наученото во текот на годината преку рецитации, драми, песни, занимливости и историски факти за Македонија.

На присутните им го привлече вниманието изведбата на традиционалните македонски ора.

Уште една генерација ученици кои ќе го носат ова јазично богатство засекогаш со себе и ќе го пренесуваат на други во иднина. Јазикот е богатство и идентитет на еден народ!

Наставничкиот колегиум при Викториското училиште за јазици во Keilor Downs изрази благодарност за присуството и поддршката на генералниот конзул на Македонија за Австралија во Мелбурн Сања Зографска и Vase Kocev од SBS,

Sadik Cagdas, Area manager, Сарино Принзи VSL, supervisor, Hakan Cuvegen Assistant supervisor и наставниците: Сара Стојоска од забавиште до 3 одделение, Анета Ристевска од 3 до 4 одделение, Гордана Димовска од 5 до 6 одделение, Марија Стојковска од 7 до 8 одделение, Сања Бошевски од 8 до 10 одделение и Весна Дамчевска од 11 до 12 одделение.

VSL had its beginnings in 1935 and urrently offers over 40 languages around Victoria to 13,000 students in face-to-face classes and 1400 students in distance education. For more information and enrolments visit: https://www.vsl.vic.edu.au

https://www.vsl.vic.edu.au/enrol/

1010