September 28, 2023

Градоначалникот на Могила во посета на Фондацијата ТИКА

Остварив средба со координаторот на Турската владина организација ТИКА Халим Омер Согут.

На средбата истакнав дека од суштинско значење е поддршката за Општина Могила и

дека заеднички можеме да го подобриме животот во населените места во кои имаме жители од Турска националност.

Се договоривме за поголема соработка во иднина и реализација на нови проекти.

Фејсбук статус на Драганчо Саботковски, Градоначалник на Општина Могила


1013