May 19, 2024

Интервенција на ЈКП Водовод-Битола на Булевар ви Мај

Во текот на попладневните часови заради итноста на работите на Булевар 1ви Мај, на барање на Општина Битола и изведувачот на работите, ЈКП ВОДОВОД БИТОЛА излезе на терен заради побрзо и поефикасно решавање на зафатот.

Активностите сеуште се во тек , а екипите ќе останат до комплетирање на зафатот.


1041