Mакедонија преку сликите на бразилски уметници

КИЦ Битола во соработка со Меѓународна ликовна колонија „ДеНиро“ Ви ја најавуват Изложба „МАКЕДОНИЈА“ на ликовните уметници

    ДАНИЕЛ ЧАСТИНЕТ И ВИЛСОН НЕТО - БРАЗИЛ

      ЧЕТВРТОК 23.02.2023 , 19.00 Ч.

   ОФИЦЕРСКИ ДОМ - ИСТОЧНА ГАЛЕРИЈА

1024