May 29, 2023

Сите сме Јана / Правда за Јана

Молк, задржани солзи, тага

проговорија за здравствениот систем во кој нема еднаквост, во кој нема стручност, здравствен систем на државни здравствени институции кои го немаат стандардот на современиот 21 век.

И сомнеж, дека пак Граѓанинот ќе биде виновен за сопствената зла судбина.

фото: дгк


1013