Петок 26.05,
Кристална сала – Офицерски дом 10.00 ч.
Изложба по повод 80 години од холокаустот на македонските Евреи.
„Македонија памети, никогаш да не се повтори“
Државен архив – одд Битола, Институт за национална историја и КИЦ Битола
Изложбата се состои од документи и фотографии, работена во соработка со Институтот за национална историја по повод 80 години од депортацијата на Евреите од Македонија.


1090