Република online објавува: Албански политичари помагаат во делење на бугарски пасоши меѓу Македонците во Голобрдо

„Покрај во Македонија, Бугарија не бира начин и пари да „создадат“ нови Бугари во соседните земји. Давањето бугарски пасоши зема завав во Албанија во деловите населени со македонско малцинство. Во тоа помош имаат од официјалните албански власти кои се фалат за логистичката поддршка што им им ја даваат на пријателите од Бугарија.“

Текстот во целост на :


1047