May 19, 2024

Општна Новаци работи на приспособување на локални патишта во Рибарци и Гнеотино

Поројните дождови и фактот дека локалните патишта сеуште не се асфалтирани ги поттикнаа активностите на приспособување на патиштата во селата Рибарци и Гнеотино, составен дел од општина Новаци.

Целта на активностите кои вклучуваат расчистување , некаде и делумно тампонирање е олеснување на пристапноста и достапноста на жителите и земјоделците кои гравитираат околу овие населени места вели градоначалникот Стевче Стевановски во своја ФБ објава.


1074