Резултати во трите главни категории

ТРЧАЈ БЕ со АЛПСКО 2023

Резултати во трите главни категории

Балканско првенство во полумаратон

Мажи:

1. Дарио Ивановски (Македонија)- 01:04:45 (национален рекорд)

2. Ахмет Алканоглу (Турција)- 01:06:25

3. Стефан Јулис Гавлива (Романија) – 01:07:41

Жени:На ТРЧАЈ БЕ 2023,

1. Луиза Гега (Албанија) – 01:14:30

2. Маринела Нинева (Бугарија) – 01:15:23

3. Деврова Аврамова (Бугарија) – 01:17:11

Национално првенство во полумаратон

Мажи:

1. Дарио Ивановски

2. Жан Тосев

3. Мартин Трајанквски

Жени:

1. Тамара Јолевска Попов

2. Тања Велјановска

3. Марија Остојиќ

Десет километри

Мажи:

1. Леонид Вандевски

2. Димитар Петровски

3. Атанас Анчевски

Жени:

1. Греса Бакрачи (Косово)

2. Билјана Кираџиева

3. Христина Секуловска

Пет километри

Мажи:

1. Александар Арсов

2. Григоријан Никовски

3. Игор Јакимовски

Жени:

1. Николина Милевска Велјановска

2. Радица Јованова

3. Милена Чкрипеска

фото | Диоген Хаџи Коста Милевски

+ 36

Сите реакции:

139Dimce Minovski, Ana Dodova и 137 други


1179