September 28, 2023

Започна реконструкцијата на ул. „Солунска“, втора фаза која ќе ќе се одвива од спојот со улицата „Тошо Даскало“.

Реконструкцијата ќе ја опфати мешовитата канализациона мрежа во должина од над 550 метри, со вредност од 10.713.427 денари. Потоа ќе се изврши и реконструкција на водоводната мрежа, во вредност од 1.240.438 денари, а финалната фаза од реконструкцијата е коловозот во должина од 567 метри, во вредност од 13.187.575 денари.


1075