April 22, 2024

Резолуцијата на Сенатот на САД го прогласи септември 2023 година за “Месец на македонско американското наследство”

Во Вашингтон, Сенаторот на Соединетите Американски Држави Гдинот Мајк Браун, ја поднесува Резолуцијата 311 ( „С.Рез.311“) на Соединетите Држави пред Сенатот, од 26 ти јули 2023 година.
Резолуцијата 311 ( „С.Рез.311“) на Соединетите Држави го прогласи месецот септември 2023 год. како “Месец на македонско американско наследство“ и ги прославува јазикот, историјата и културата на македонските американци и нивниот неверојатен придонес за Соединетите држави“.
За разлика од Америка, Парламентот на Европската унија и институциите на ЕУ („ЕУ“) не издаваат експлицитни резолуции зa „прославa на јазикот, историјата и културата“ на граѓаните кои се идентификуваат со македонски етникум, без разлика дали живеат во САД, живеат во ЕУ или во Република Северна Македонија. („С. Наместо тоа, ЕУ нејасно и каприциозно вели дека „нова фаза во пристапниот процес за Северна Македонија“ “…ќе додаде предности и можности на процесот на трансформација во земјата и на кредибилитетот на проширувањето на ЕУ, водени од објективни критериуми. “.
За разлика од експресното објавување на македонските права според Резолуцијата 311 ( „С.Рез. 311“), сегашните ЕУ „Објективни постојано не успева да им гарантира на граѓаните од македонско етничко потекло, што инаку е многу едноставна идеја: дека ЕУ уставно го гарантира правото и зачувувањето на македонскиот јазик, историја и кул тура пред секоја поединечна ЕУ држава.
Едноставно кажано, ЕУ не им гарантира законско право и зачувување на македонскиот јазик, историја и култура на граѓаните со македонско етничко потекло бидејќи ЕУ не може, а и нема тоа да го стори, делумно поради систематската и вродена расна/етничка пристрасност на ЕУ врз основа на дискриминаторските стандарди на земјите членки на ЕУ.
Подобрата алтернатива за Северна Македонија е отворањето на пристапни преговори со САД за Северна Македонија и на крајот да се прогласи за четврта земја во светот идентификувана како „слободно здружена држава.“ затоа што македонските права во однос на културата, историјата, религијата и јазикот на македонските американци се загарантирани со Уставот на Соединетите Американски Држави, техничкиот и правниот протокол на северномакедонската слободно поврзана американска државност е релативно јасно употребувајќи ја Резолуцијата 311 и модифицираната патна карта на Договорот за слободно асоцијација (COFA) од 1986 година, како што предаваа американските адвокати и визитинг професорот Стив Глигоров(оригинален кооснивач на ОБЕДИНЕТАТА МАКЕДОНСКА ДИЈАСПОРА) и доцентот асистент Ден Предеску во пролетта 2023 година на: Правен факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“/Битола (УКЛО) основан во 1979 година.

Визитинг професор Стив Глигоров и ‘Асистент’ Ден Предеску


1398