May 23, 2024

Разговор со претседателот на шаховскиот клуб ‘ШАХ ШЕХ’


1405