December 6, 2023

79 години од формирањето на Првата НОУБ од Егејска Македонија

Денес претставници од општина Битола, претставници од Советот на Општина Битола, делегации на Здруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија и други гости, по повод 79 години од формирањето на Првата НОУБ од Егејска Македонија, одадоа почит на местото каде што на 18 ноември 1944 година е формирана ПРВАТА ЕГЕЈСКА УДАРНА БРИГАДА во Битола!

Во составот влегуваат дел од македонските воени единици што се одделиле од ЕЛАС и од дел од бригадата „Гоце Делчев“. Во нејзиниот состав влегле: Костурски, Лерински, Воденски и придружен баталјон со тешкото вооружување, активна до 2 април 1945.

Во време на формирањето, бригадата броела 400 вооружени борци а во наредниот период бројот на борци и старешини достигнал околу 2000.

***

Присутни делегации:

Здружение на Македонците од Егејскиот дел на Македонија :

* СОЈУЗ МАКЕДОН

* ЗМЕДМ – Битола

* ЗМЕДМ Тетово

* Ѕвезда Велес

* Беломорци Св. Николе

* Мирка Гинова Штип

* Светски Македонски Конгрес

* ОК Вмро Дпмне Битола

*УМС

* Ветерани


1200