79 години од формирањето на Првата НОУБ од Егејска Македонија

Денес претставници од општина Битола, претставници од Советот на Општина Битола, делегации на Здруженијата на македонците од Егејскиот дел на Македонија и други гости, по повод 79 години од формирањето на Првата НОУБ од Егејска Македонија, одадоа почит на местото каде што на 18 ноември 1944 година е формирана ПРВАТА ЕГЕЈСКА УДАРНА БРИГАДА во Битола!

Во составот влегуваат дел од македонските воени единици што се одделиле од ЕЛАС и од дел од бригадата „Гоце Делчев“. Во нејзиниот состав влегле: Костурски, Лерински, Воденски и придружен баталјон со тешкото вооружување, активна до 2 април 1945.

Во време на формирањето, бригадата броела 400 вооружени борци а во наредниот период бројот на борци и старешини достигнал околу 2000.

***

Присутни делегации:

Здружение на Македонците од Егејскиот дел на Македонија :

* СОЈУЗ МАКЕДОН

* ЗМЕДМ – Битола

* ЗМЕДМ Тетово

* Ѕвезда Велес

* Беломорци Св. Николе

* Мирка Гинова Штип

* Светски Македонски Конгрес

* ОК Вмро Дпмне Битола

*УМС

* Ветерани


1286