На 12.ЈАНУАРИ 1964 година е формиран кино клубот „Милтон Мнаки“ при Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ од Битола..

Својот прв сниман филм беше филм од погребот на патронот на Клубот Милтон Манаки на 6.март 1964 година.

Во изминатиот период кино клубот „Милтон Мнаки“ и членовите освоиле многубројни награди и признанија на фестивалите во земјата и странство.

Денес кино клубот „Милтон Мнаки“ е организатор на Интернационалниот фестивал ФАДФ ,,КАМЕРА 300″.

КЛУБОТ ДЕНЕС АКТИВНО ДЕЈСТВУВА ВО СОСТАВОТ НА НАРОДНА ТЕХНИКА – БИТОЛА, ЧЛЕН НА УНИКА И Е ЕДЕН ОД НАЈАКТИВНИТЕ КЛУБОВИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО.


1190