April 25, 2024

За зголемување на пензиите, нов пензионерски закон, за земјоделските пензии, бенифициран стаж за невработени мајки и други проблеми што ги мачат пензионерите

Ексклузивен видео разговор со Миле Тасевски , Извршен претседател на пензионерското здружение ‘Достоен живот’.


За зголемување на пензиите, нов пензионерски закон, за земјоделските пензии, бенифициран стаж за невработени мајки, за косовските пензионери во македонскиот пензионерски фонд и уште многу други актуелни потреби и проблеми на пензионерите…


1203