НЛБ Банка Поставува Стандарди: Извонредни Финансиски Резултати и Ангажман во Општествената Одговорност

НЛБ Банка успешно го заврши првиот квартал од 2024 година, демонстрирајќи одлични финансиски резултати и продолжена поддршка кон заедницата и бизнис секторот. Во периодот од 01.01.2024 до 31.03.2024, банката забележа нето добивка од 678 милиони МКД и значителен раст во кредитните пласмани за 7,0% во однос на истиот период минатата година, додека вкупните депозити исто така пораснаа за 5,3%.

За време на овој квартал, НЛБ Банка реализираше неколку значајни проекти во рамките на својата програма за корпоративна социјална одговорност. Банката овозможи значајни донации, вклучително медикаменти за Центарот за бездомни лица на Црвениот Крст и медицински апарати за пациентите со цистична фиброза, исто така учествуваше во реновирање на читална во Националната универзитетска библиотека.

Во рамки на промовирањето на одржлив развој, НЛБ Банка исто така го засили своето членство во „Клубот на одговорни бизниси“, со што ги потврди своите заложби за етичко деловно работење и грижа за заедницата.

Врхунец на кварталот беше најавата за исплата на дивиденда на акционерите, со бруто-износ од 2.251.304.796 МКД, или 2.636 денари по акција, што ја потврдува приврзаноста на банката кон своите акционери и стабилната финансиска политика. Исплатата на дивидендите е планирана за 25.06.2024 година, со последен ден за тргување со право на дивиденда на 10.06.2024 година.

Оваа впечатлива квартална изведба и стратегија за одржливост ја потврдуваат НЛБ Банка како лидер во македонската банкарска индустрија, способен не само да генерира профит, туку и да влијае позитивно на општеството и околината.


1061