Во Битола се одржа третиот бизнис форум

На 26 април 2024 година, во хотел „Епинал“ во Битола, се одржа третиот бизнис форум, организиран од Ротари клубот Битола Широк Сокак и Регионалната Стопанска Комора Битола. Форумот, кој се профилира како годишен настан за промовирање на иновации и лидерство во бизнис секторот, и оваа година успешно ги собра водечките имиња од бизнис заедницата, академската сфера и ротаријанците.

Секое издание на форумот е посветено на истражување и развој на вештини кои се клучни за модерно корпоративно управување. Овогодинешната фокусна точка беа т.н. „soft skills“, кои, според истражувањата, се од исклучително значење за успехот на компаниите, особено на нивните лидерски кадри.

Отворајќи го форумот, д-р Наташа Несторовска од Ротари клубот Битола Широк Сокак, презентираше анализа на финансиските трендови, користејќи современи методи на дата аналитика. Таа акцентираше на значењето на оваа технологија во процесот на донесување стратешки одлуки врз основа на финансиски извештаи.

Во рамките на форумот, д-р Моника Марковска и Никола Димковска од Регионалната стопанска комора Битола ги подвлекоа потребите за адаптација и личен развој во променливите бизнис околности. Тие го потенцираа значењето на алатките за дата аналитика во создавањето на прецизни и своевремени бизнис стратегии.

Марина Анчевска, првиот акредитиран мастер системски коуч во регионот, го изложи својот уникатен програмски пристап пред околу 90 присутни учесници. Нејзината работилница се фокусираше на развивање на клучни вештини и примена на системско мислење во секојдневното раководење и водење на бизниси.

На крајот, Сашо Илковски, дата аналитичар од Јавен Адвертајзинг Битола, подетално објасни како дата аналитиката може да овозможи подлабок увид и поквалитетно одлучување преку систематско собирање и анализа на податоци.

Со овој настан, Ротари клубот Битола Широк Сокак и Регионалната Стопанска Комора Битола ја потврдија својата посветеност кон развојот и унапредувањето на локалната бизнис заедница. Форумот успешно ги инспирираше учесниците да ги разгледаат новите трендови и да применат иновативни решенија за подобрување на нивните бизнис операции. Овие иницијативи покажаа дека константното образование и адаптација на новите технологии се клучни за остварување на трајни успеси во сè побарбарото глобално економско опкружување.


1063