March 26, 2023

Слободен интернет пристап во Општина Македонски Брод

Слободен интернет пристап во централното градско подрачје и градскиот парк покрај мостот на реката Треска од денес реалност, не само ветување.
Успешно реализиран проект на градоначалникот на Општина Македонски Брод со кој ова наше место го добива епитетот “современо”.
Во вашите телефонски апарати одберете wifi мрежа
ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД и слободно сурфајте.
Македонски Брод се менува!