December 3, 2022

Утре делумно затемнување на сонцето

Затемнувањето на Сонцето на 25 октомври ќе биде делумно затемнување на Сонцето и второ затемнување на Сонцето во 2022 година. Тоа ќе биде првенствено видливо од Европа и делови од Африка и Азија. Бројни астрономски организации ќе го пренесуваат атемнувањето онлајн па ќе биде видливо за сите жители на Планетата.
Следното целосно затемнување на Сонцето ќе се случи на 8 април 2024 година и е наречено „Големото северноамериканско затемнување“ бидејќи ќе биде видливо низ Северна и Централна Америка. Ќе започне во Мексико, ќе премине во Тексас, потоа ќе се упати североисточно во долината на реката Охајо, во северниот дел на Њујорк, Квебек, Канада и Нова Англија, конечно излегувајќи од континентот преку канадскиот поморски брод.
Постојат четири типа на затемнување на Сонцето во зависност од тоа како сонцето, месечината и Земјата се порамнети во моментот на настанот. Затемнувањето на Сонцето секогаш се случува околу две недели пред или по затемнувањето на Месечината.
Целосно затемнување на Сонцето: Сонцето е целосно заматено од Месечината.
Делумно затемнување на Сонцето: Месечината не го блокира целосно сонцето, така што само дел од сонцето е заматен. Овде се чини дека месечината зема „залак“ од сонцето.
Прстенесто затемнување на Сонцето: Месечината е центрирана пред сонцето, но не ја покрива целата површина (како што се гледа во целосно затемнување на Сонцето). „Огнен прстен“ сјае околу Месечината.
Хибридно затемнување на Сонцето: Најреткото затемнување на Сонцето е комбинација од целосно и прстенесто затемнување (понекогаш познато како затемнување А-Т) и се создава кога сенката на Месечината се движи низ Земјата, започнува како еден вид затемнување и преминува во друг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *