September 28, 2023

„За првпат Програмата по повод 4 ноември, има нов концепт со кој истовремено се овозможува поддршка за уметничките вредности и спортските активности, стимулација на најмладите да се интересираат за историјата на Битола и можностите кои денес ги имаат во својот град, вреднување на делата на познатите битолчани, но истовремено и соработка со универзитетски професори, експерти, невладин и бизнис сектор, за подобро совладување на предизвиците во спроведувањето на новите проекти и одржливи решенија во урбанистичкото планирање на градот.“- Д-р Тони Коњановски, градоначалник на Битола.


1007