October 1, 2023

Француско-германска комеморација на10 ноември 2022 година во Битола и Прилеп

По повод новата годишнина од крајот на Првата светска војна, амбасадите на
Република Франција и на Сојузна Република Германија заедно го одбележуваат Денот
на сеќавањето на сите загинати, жртви на насилството, ранетите и раселени лица од
сите војни и сите народи.
Во четврток, на 10 ноември 2022 година ќе се одржат две заеднички комеморации:
• во 11:00 ч. на Француските воени гробишта во Битола и
• во 13:00 ч. на Германските воени гробишта во Прилеп.


1011