February 1, 2023
  1. Штедете пари. Побарајте каде можете да купите поевтини производи или на големо. Направете список за купување и купете го само она што е на списокот.
  2. Ако имаш малку пари, треба да започниш бизнис.
    Ако воопшто нема пари, треба итно треба да почнете бизнис, без одлагање!
  3. Патот до големото богатство оди само преку пасивни приходи! Приход што ви доаѓаат без оглед на вашите напори.
  4. Создадете извор на пасивен приход и уживајте во сопственото задоволство!
  5. Комуницирајте! Парите ви доаѓаат преку други луѓе. Асоцијалните луѓе ретко се збогатуваат. Вие сте 100% одговорни за вашиот живот.
  6. Проучете ги биографиите и размислувањата на богатите луѓе во светот.
  7. Соништата се главната работа во вашиот живот! Важно е да сонувате и да верувате дека соништата ќе се остварат! Човек почнува да умира кога ќе престане да сонува.
  8. Помогнете им на луѓето! Не за пари, туку од срце!