April 22, 2024

Хумантарна активност на УЖ ВМРО ДПМНЕ – Прилеп

Следејќи ги партиските заложби за редовни хуманитарни активности, Унијата на жени на ОК ВМРО ДПМНЕ – Прилеп , посети четири социјално ранливи семејства во село Канатларци. Во присуство на претседателот на ОК ВМРО-ДПМНЕ ПРИЛЕП Дејан Проданоски беа поделени пакети со прехранбени продукти и хигиенски средства. Ова е уште еден знак на почит кон нашите сограѓани на кои мислиме секојдневно и покажуваме дека никој не е заборавен.

Секој заслужува подобро и затоа треба да се дарува од срце.


1142