Хрватски устав – преамбула

За тие кои немаа време на вистиномер да ги стават кредибилните медиуми кои пишуваат за каење по изјавата на претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски дека партијата веднаш би прифатила уставни измени по теркот на уставот на Република Хрватска, изведувајќи ја едукативната функција на медиумите , во продолжение хрватската Преамбула.

Фото: Слика од екран(принтскрин) Устав на РХ-Преамбула

„Изразувајќи го илјадагодишниот национален идентитет и државното опстојување на хрватскиот народ, потврдено со редоследот на севкупните историски настани во различни државни облици и со одржувањето и развојот на државоторната мисла за историското право на хрватскиот народ за целосен државен суверентет, што се манифестираше:
-во создавањето на хрватските кнежества во 7 век
-во средновековната независна држава Хрватска основана во 9 век
-во Кралството Хрвати основано во 10 век
-во одржувањето на хрватскиот државен субјективитет во хрватско-унгарскиот личен сојуз
-во самостојната и суверена одлука на Хрватскиот сабор во 1527 година за избор на крал од династијата Хабсбург
-во самостојната и суверена одлука на хрватскиот Сабор за прагматична санкција од 1712 година
-во заклучоците на хрватскиот Сабор во 1848 година за обновување на интегритетот на Троичното Кралство Хрватска под владеење на Бан, врз основа на историските, државните и природните права на хрватскиот народ
-во хрватско -унгарската населба од 1868 за регулирање на односите меѓу кралството Далмација, Хрватска и Славонија и Кралството Унгарија врз основа на правните традиции на двете земји и Прагматичната санкција од 1712 година

Фото: Слика од екран ( принтскрин) Устав на РХ-Преамбула


-во одлуката на хрватскиот парламент од 29 октомври 1918 година за прекин на правните односи на Хрватска со Австро-Унгарија и за истовремено пристапување на независна Хрватска, во врска со историското и природното национално право, во државата на Словенците, Хрватите и Срби, проласени на поранешната територија на хабсбуршката монархија
-во тоа што одлуката на Народниот совет на државата СХС за обединување со Србија и Црна Гора во Кралството на Србите, Хрватите и словенците ( 1 декември 1918 година), подоцна (3 октомври 1929 година) го прогласи Кралството на Југославија, никогаш не бил санциониран од хрватскиот парламент
-во основањето на Бановина Хрватска во 1939 година, која го врати хрватскиот национален идентитет во Кралството Југославија
-во воспоставувањето на основите на државниот суверенитет во периодот на Втората светска војна изразен против прогласувањето на независна држава Хрватска (1941) во одлуките на Националниот антифашистички совет на националното ослободување на Хрватска (1943г), а потоа во Уставот на НР Хрватска (1947) и подоцна во Уставите во Социјалистичка Република Хрватска (1963-1990), на историскиот пресврт на отфрлањето на комунистичкиот систем и промените во меѓународниот поредок во Европа, Хрватскиот народ на првите демократски избори (во 1990 година) слободно го изрази својот илјадагодишен национален идентитет
-во новиот Устав на Република Хрватска (1990) и победата на хрватскиот народ и хрватските ветерани во праведната, легитимна, одбранбена и ослободителна татковинска војна (1991-1995), со која хрватскиот народ ја изрази својата решителност и подготвеност за воспоставување и зачувување на Република Хрватска како автономна и независна, суверена и демократска држава.

Фото: слика од екран ( принтскрин ) Устав на РХ-Преамбула


Тргнувајќи од презентираните историски факти и општоприфатените принципи во современиот свет и неотуѓивоста и неделивоста, непреносливоста и неисцрпноста на правото на самоопределување и државниот суверенитет на хрватскиот народ, вклучително и недопреното право на отцепување, здружување, како основи предуслови за мир и стабилност на межународниот поредок, Република Хрватска е востпоставена како национална држава на хрватскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства: Срби, Чеси, Словаци, италијанци, Унгарци, Евреи, Германци, Австријци, Украинци, Рутени, Бошњаци, Словенци, Црнгорци, Македонци, Руси , Бугари, Полјаци, Роми, Романци, Турци, Власи, Албанци и други, кои се нејзини граѓани на кои им се гарантира еднаковст со хрватските граѓани и остварување на националните права во согласност со демократските норми на ООН и земјите од слободниот свет.
Почитувајќи ја решително изразената волја на хрватскиот народ и на сите граѓани на слободни избори, Република Хрватска се обликува и се развива како суверена и демократска држава во која се гарантираат и обезбедуваат еднаквоста, слободите и правата на луѓето и граѓаните, како и нивната економска и се промовира културниот напредок и социјалната благосостојба.“


1169