April 25, 2024

ЈКП ‘ВОДОВОД’-БИТОЛА СО СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА

Корисниците на водни услуги на ЈКП „Водовод“- Битола кои имаат заостанат долг за вода и тоа; /по основ на тужени, редовни сметки и фактури за сите физички и правни лица / во периодот од 08.05. 2023 година до 26.05.2023 година, им се дава можност да го платaт заостанатиот долг.

Доколку должниците не се јават во наведениот временски период ќе бидиме приморани постоечките тужби да ги доставиме до надлежните извршители, а исто така за заостанатите неплатени сметки и фактури ќе се изготвуваат нови тужби, согласно позитивните законски прописи.

Битола, ЈКП„ВОДОВОД“
08.05. 2023 – Битола –


1128