May 19, 2024

Започна полагањето на државната матура во учебната 2022-2023 година

Во саботата на 27 мај 2023 година започна полагањето на државната матура за сите средни училишта во државава со полагање на испитот Македонски јазик.

Денеска од Министерство за образование и наука потврдуваат дека испитот се реализирал без проблеми.

Вкупно 15.620 пријавени ученици го полагаат првиот и задолжителен екстерен испит по мајчин јазик, а следниот ќе се одржи на 10 јуни и најдоцна до 10 јули ќе бидат објавени прелиминарните резултати по кои ќе има можност за приговори.
За ова информираше министерот за образование и наука Јетон Шаќири.
„Ги запазивме првично утврдените термини со кои учениците беа запознаени, а за кои имаше дилема во јавноста дали ќе бидат испочитувани. Така што, процесот се спроведува навремено, што е од особено значење за матурантите, за да можат да го продолжат своето високо образование, аплицирајќи на некоја високообразовна установа во соодветните рокови, или пак, да ја добијат дипломата и да се вклучат на пазарот на трудот“, рече Шаќири.

Фото: сопственост на gimnazija-jbt-bitola.edu.mk


Информираше дека поради губењето на часови во средните училишта во неколку наврати во оваа и претходните учебни години, како резултат на повеќе причини -пандемија, штрајк на наставници и лажни заканувачки дојави, МОН и Државниот испитен центар донесоа неколку одлуки за олеснување и прилагодување на процесот.


„Материјалите за интерните испити и банките со прашања се споделија четири недели пред интерниот испит со број на прашања 3 пати поголем од бројот на прашања на испитот. На универзитетите им се препорача првиот екстерен испит да биде соодветен на сите студиски програми, а се препорача и промена на соодносот на поените меѓу екстерните и интерните испити при упис, во корист на интерните. Исто така, понудивме и намалување на обемноста на тестот по мајчиниот јазик, кој ќе носи од 60 до 80 поени, а не како досега од 80 до 100 поени“, истакна министерот за образование и наука.


Согласно Концепцијата за матура и за завршен испит во средното образование со четиригодишно траење во Република Северна Македонија учениците полагаат 2 екстерни и 2 интерни предмети и подготвуваат проектна задача.
Во процесот на реализација на матурата во училиштата се ангажираат околу 2000 наставници како тестатори и околу 300 набљудувачи и како што рече Шаќири, со оглед на тоа што се работи за вообичаен процес што се спроведува како задолжителен од 2008 година, не се очекуваат проблеми во текот на полагањето.


1087