May 19, 2024

Деновиве, активно се одвиваат градежни работи на просторот зад зградата кај поранешниот ЈАТ. – информираат денеска од Општина Битола.


Предвидените градежни активности опфаќаат одводнување (поставување на соодветен канализационен систем), поплочување на просторот и осветлување на ул. Рузвелтова бб, на површина од 2500 м2, во вредност од 6.951.952 денари.

Времето предвидено за изведба на градежните активности е 40 работни дена.


1398