Државата бара нови антикорупционери …

…во последните 10 години да не биле пратеници, дел од Владата, донатори на политички партии и да не вршеле никакви активности во партиски органи, без изречена забрана за вршење професија дејност или должност, со 10 годишно работно искуство и 8 односно 6 години во борба против корупцијата и, да не е од актуелниот состав ниту било кога да биле дел од ДКСК.


Собранието на РМ објави оглас за избор на нова антикорупциска комисија – претседател и членови на Државната комисија за спречување на корупцијата. Според Одлуката за објавување на огласот и претседателот и членовите треба да се :
-деловно способни ( ! )


Повеќе на следниот линк
https://www.sobranie.mk/content/%D0%9E%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%A1%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%A3%D0%9F%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90%202023/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%9A.pdf

Кандидатите ќе бидат јавно интервјуирани во Собранието, а за учество освен пратениците и комисијата се поканети и членови на новинарски здруженија и фондации , академици на МАНУ .

Според огласот не е исклучено кандидати да бидат пензионери.


1219