ВМРО-ДПМНЕ со поддршка на женското перетприемништво

Поддршката на женското претприемништво е еден од најважните услови за обезбедување еднакви можности меѓу жените и мажите, придонес во развојот на економијата и заедницата во целост.

Ќе продолжи и ќе се интензивира поддршката на општина Битола на женското претприемништво.

Само економски независни жени можат да бидат директни чинители на достоинствена и горда Македонија.

#МакедонијаПовторноГорда

#ГорданаПретседателка


1068