Список објекти кои не исполнуваат услови за непречено снабдување со топлинска енергија


1025